Realizacje i referencje


Od roku 1993 wykonalimy ponad 3500 opracowań


W naszej historii współpracowaliśmy przy najważniejszych inwestycjach na terenie województwa śląskiego oraz przy wielu znaczących inwestycjach w całej Polsce.
                                                                       Wybrane opracowania:

- Technische Untersuchung des Baugrundes für eine geplante Halle auf dem Gebiet der Glashütte Polfloat in Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce.

- Technische Untersuchung des Baugrundes auf dem Gebiet der Speziallen ökonomischen Sphäre in Tychy.

- Soil investigation for designed ISUZU diesel engines factory in Tychy - Final Report.

- Geotechnical investigation for Roca Project 2000, Gliwice ul. Wyczółkowskiego.

- Geotechniczne badania podłoża gruntowego dla projektowanej Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach.

- Uproszczona dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanej obwodnicy miasta Żory.

- Uproszczona dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanej obwodnicy zachodniej miasta Gliwice.

- Geotechniczne badania podłoża gruntowego dla projektowanej DTŚ w Katowicach.

- Geotechniczne badania podłoża gruntowego dla projektowanej obwodnicy miasta Jaworzno.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanego węzła do Nowego Centrum przy ul. Chorzowskiej w Katowicach

- Uproszczona dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla budowy Centrum Handlowego przy ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu.

- Dokumentacja geotechnicznych badań podłoża gruntowego dla projektowanego Leroy-Merlin w Tychach.

- Dokumentacja geotechnicznych badań podłoża gruntowego dla projektowanego Leroy-Merlin w Mikołowie.

- Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie dla projektowanego Centrum Handlowego Leroy-Merlin.

- Dokumentacja geotechnicznych badań podłoża gruntowego dla projektowanej obwodnicy miasta Toruń.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska dotycząca oceny zagrożenia osuwiskowego zbocza w rejonie ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia ściany szczelinowej Centrum Usługowo-Handlowego na pl. Kościuszki w Bytomiu.

- Studium geologiczno-inżynierskie dla terenów przeznaczonych pod budowę centrum administracyjnego miasta Dąbrowy Górniczej.

- Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozbudowy zakładu Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska przy ul. Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach.

- Dokumentacja geotechniczna dla wstępnego określenia warunków gruntowo-wodnych w rejonie planowanego zakładu produkcyjnego LUCCHINI Poland przy ul. Koksowniczej w Dąbrowie Górniczej.

- Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia rozbudowy zakładu Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanego zakładu Hörmann Polska przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia drukarni przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu

- Dokumentacja geologiczna inna z wykonania sieci obserwacyjnej wód podziemnych na terenie Saint-Gobain Glass Polska przy ul. Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach

- Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie budowy hali przemysłowej Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska przy ul. Szklanych Domów 2

- Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne budowy hali przemysłowej Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska przy ul. Szklanych Domów 2

- Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław - odc. Wronczyn - Radomicko

- Dokumentacja geotechniczna dla zadania VI obejmującego budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ujejsce w ramach projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza"

- Dokumentacja określająca geotechniczne warunki posadowienia centrum widowiskowo-sportowego "PODIUM" w Gliwicach.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanej rozbudowy DK-94 w Olkuszu na odcinku od km 294+800 do km 299+180

- Studium geologiczno-inżynierskie: Przebudowa DK 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza km 14+000 - 20+500

- Studium geologiczno-inżynierskie dla zadania pn.: "Wielowariantowa koncepcja obwodnicy miejscowości Woźniki"

- Studium geologiczno-inżynierskie: "Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej"

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca geotechniczne warunki posadowienia obiektów przemiałowni mączki kamienia wapiennego na terenie zakładu WKG Trading Sp. z o.o. w Raciszynie

- Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej rozbudowy Zakładu Hutniczego Orzeł Biały S.A. w Piekarach Śląskich pomiędzy ul. Roździeńskiego a ul. Harcerską (wraz z badaniami geofizycznymi)

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanej budowy Centrum Zarządzania i Sterowania Tunelami wraz z obwodem utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku drogi ekspresowej Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń

- Dokumentacja geotechniczna dla zadania p.n. "Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza - połączenie DW nr 783 z DW nr 791"

- Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania: Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice wraz z przebudową mostów, dróg, linii energetycznych wysokiego napięcia oraz budową murów oporowych, ekranów i kanalizacji.

- Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku: Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie

- Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaną budową północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku: Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie

Geotechniczna obsługa budów:

- POLFLOAT - Dąbrowa Górnicza
- AUCHAN - Sosnowiec
- LEROY-MERLIN - Sosnowiec
- TESCO - Tychy
- ALUPOL - Tychy
- IVG Terminal Silesia - Radzionków
- CHU (Max, NOMI) - Świętochłowice
- KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ - Dąbrowa Górnicza
- obwodnica Siewierza - Siewierz (Zamawiający: SKANSKA S.A.)
- DTŚ - (Zamawiający: SKANSKA S.A.)
- HOBAS - Dąbrowa Górnicza
- SFERA - Bielsko Biała
- Zepół budynków biurowych CYRIL - Katowice (HOCHTIEF POLSKA S.A.)
- Saint-Gobain Glass - Dąbrowa Górnicza (HOCHTIEF POLSKA S.A.)
- budynek GTC - Wrocław (Zamawiający: HOCHTIEF POLSKA S.A.)
- EATON - Bielsko-Biała (Zamawiający: HOCHTIEF POLSKA S.A.)
- LEROY-MERLIN - Kraków (Zamawiający: HOCHTIEF POLSKA S.A.)
- Standards Products Polska - Bielsko-Biała (HOCHTIEF POLSKA S.A.)
- LEROY-MERLIN - Gliwice (Zamawiający: HOCHTIEF POLSKA)
- Mueller - Gliwice (Zamawiający: HOCHTIEF POLSKA)
- Centrum Administracyjne - Dąbrowa Górnicza (Zamawiający: MITEX)
- Hala widowiskowo-sportowa - Dąbrowa Górnicza (Zamawiający: MITEX)
- NEMO Wodny Świat - Dąbrowa Górnicza (Zamawiający: MITEX)
- EURO CENTRUM - Katowice (Zamawiający: MITEX)
- Johnson Controls - Siemianowice Śląskie (KAJIMA POLAND Sp. z o.o.)
- Sklepy Saturn i Obi - Tychy (Zamawiający: SPEC-BRUK Sp.J.)
- CMC Huta Zawiercie - Zawiercie (Zamawiający: AWBUD Sp. z o.o.)
- Hala Ekoinstal - Świętochłowice (Zamawiający: BUDUS S.A.)
- MK Logistic - Kraków (Zamawiający: RADKO Sp. z o.o.)
- Centrum Handlowe Agata - Katowice (Zamawiający: BUDUS S.A.)
- Practiker - Zabrze (Zamawiający: SKANSKA S.A.)
- Mittal Steel COS-3 - Dąbrowa Górnicza (HOCHTIEF POLSKA S.A.)
- Centrum Logistyczne - MK Logistic Park Kraków (RADKO Sp. z o.o.)
- Brembo w Dąbrowie Górniczej (Zamawiający: GSE POLSKA Sp. z o.o.)
- Futura Park - Modlniczka k. Krakowa (HOCHTIEF POLSKA S.A.)
- Stadion Śląski w Chorzowie (Zamawiający: HOCHTIEF POLSKA S.A. oraz   MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.)